จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

              การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นเกิดจากการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงที่จะทำการค้าร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะแบ่งผลกำไรกัน โดยเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทำการตกลงกันแล้วก็จะทำเรื่องยื่น ขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนต่อนายทะเบียน ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนเหมือนกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดังนี้คือ

จองชื่อ

              จองชื่อมีวิธีการจองได้สองวิธีคือ

1.           เขียนแบบฟอร์มใบจองชื่อสองใบแล้วไปยื่นกับนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.           จองชื่อผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งการจองโดยวิธีต้องเป็นชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นภายในบริษัทเท่านั้นหากใช้ชื่อบุคคลนอกไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ 

จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

หลังจากที่เราได้ใบจองชื่อมาแล้วก็จัดทำเอกสารในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนซึ่งทำได้สองวิธีเหมือนกับการจองชื่อคือจัดทำเอกสารแล้วไปยื่นจดกับนายทะเบียนได้เลย และอีกวิธีคือจดผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเข้าไปจดที่ http://www.dbd.go.th/  แล้วเลือกจดทะเบียนนิติบุคคล

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากผู้ประกอบการท่านใดประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ยื่นเรื่องจดได้ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนอื่นเหมือนกันคือ

1.  ยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรโดยเตรียมแบบ ภพ.01 และเอกสารหลักฐานไปยื่นที่สรรพากรพื้นที่

2.  จดผ่านอินเตอร์เน็ตเจ้าที่หน้าสรรพากรจะเข้าไปตรวจที่สถานประกอบการจริงหลังจากยื่นเรื่องผ่านเน็ตอย่างน้อย 15 วันสามารถเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 

( เรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นตามกฎหมายไม่ได้บังคับให้เราต้องจดหากรายได้เรายังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท )         

              หากท่านใดไม่มีเวลาสะดวกในการจัดทำเรื่องเองทางสำนักงานบัญชีเรามีบริการท่านตามอัตราค่าบริการดังนี้

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท                                                    3,000      บาท

( อัตรานี้รวมค่าจดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าผ่านอินเตอร์เน็ต)

ค่าธรรมเนียม

ทุนจดทะเบียนแสนละ 100 แต่ไม่ต่ำกว่า                                          1,000     บาท

ใบทะเบียนสำคัญ                                                                               100    บาท

หนังสือรับรอง                                                                                    200    บาท

ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                                   50     บาท

ทนายความ                                                                                         500    บาท

ตรายางเริ่มต้น                                                                                    300     บาท

 


 

Powered by MakeWebEasy.com