บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

              การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นเกิดจากการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงที่จะทำการค้าร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะแบ่งผลกำไรกัน โดยเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทำการตกลงกันแล้วก็จะทำเรื่องยื่น ขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนต่อนายทะเบียน ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนเหมือนกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดังนี้คือ
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมีดังนี้
จองชื่อ
จองชือมีวิธีการจองได้สองวิธีคือ
1.           เขียนแบบฟอร์มใบจองชื่อสองใบแล้วไปยื่นกับนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.           จองชื่อผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งการจองโดยวิธีต้องเป็นชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นภายในบริษัทเท่านั้นหากใช้ชื่อบุคคลนอกไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ 

จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
หลังจากที่เราได้ใบจองชื่อมาแล้วก็จัดทำเอกสารในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนซึ่งทำได้สองวิธีเหมือนกับการจองชื่อคือจัดทำเอกสารแล้วไปยื่นจดกับนายทะเบียนได้เลย และอีกวิธีคือจดผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเข้าไปจดที่ http://www.dbd.go.th/  แล้วเลือกจดทะเบียนนิติบุคคล

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากผู้ประกอบการท่านใดประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ยื่นเรื่องจดได้ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนอื่นเหมือนกันคือ
1.  ยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรโดยเตรียมแบบ ภพ.01 และเอกสารหลักฐานไปยื่นที่สรรพากรพื้นที่
2.  จดผ่านอินเตอร์เน็ตเจ้าที่หน้าสรรพากรจะเข้าไปตรวจที่สถานประกอบการจริงหลังจากยื่นเรื่องผ่านเน็ตอย่างน้อย 15 วันสามารถเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 
( เรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นตามกฎหมายไม่ได้บังคับให้เราต้องจดหากรายได้เรายังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท )         

หากท่านใดไม่มีเวลาสะดวกในการจัดทำเรื่องเองทางสำนักงานบัญชีเรามีบริการท่านตามอัตราค่าบริการดังนี้

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท                                                      3,000     บาท

ค่าธรรมเนียม
ทุนจดทะเบียนแสนละ 100 แต่ไม่ต่ำกว่า                                              1,000     บาท
ใบทะเบียนสำคัญ                                                                        100     บาท
หนังสือรับรอง                                                                          200     บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                                 50     บาท
ทนายความ                                                                              500     บาท
ตรายางเริ่มต้น                                                                          300     บาท

 
 

Powered by MakeWebEasy.com