บริการเลิกและชำระบัญชี

              เมื่อบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดใดมีความประสงค์ที่จะเลิกกิจการ ด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตามก็ควรที่จะยื่นเรื่องปิดกิจการให้ถูกต้อง การเลิกนั้นก็จะต้องยื่นเรื่องปิดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร การปิดบริษัทนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและต้องใช้เวลาเพราะขั้นตอนการทำเรื่องนั้นต้องเป็นขั้นตอน

ซึ่งขั้นตอนการทำเรื่องปิดการนั้นต้องทำตามขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้

1.     ต้องนำเอกสารมาทำการบันทึกบัญชีขั้นตอนนี้ทางเราแนะนำให้เคลียร์ทรัพย์สิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้เมื่อปิดงบเรียบร้อยรอส่งผู้ตรวจสอบ
2.     จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยต้องลงโฆษณาหนังสือพิมพ์นัดประชุมการไปจดเลิกหากเป็นบริษัท
3.     แจ้งยกเลิกปิดเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ที่กรมสรรพากร ( หากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแจ้งภายใน 15 วัน
4.     หลังจากจดทะเบียนเลิกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วต้องลงโฆษณาและส่งจดหมายแจ้งเจ้าหนี้
5.     เมื่อได้งบจากผู้ตรวจสอบและเคลียร์กับกรมสรรพากรแล้วก็ชำระบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6.     หลังจากชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแจ้งยกเลิกที่กรมสรรพากร

หมายเหตุ  ขั้นตอนการปิดบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนั้นรายละเอียดค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งตามขั้นตอนข้างบนนั้นเป็นขั้นตอนแบบคร่าว ๆ เท่านั้น

อัตราค่าบริการ
จดทะเบียนยกเลิกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                    2,000    บาท
จดทะเบียนยกเลิกที่กรมสรรพากร                                             2,000    บาท
จดทะเบียนชำระบัญชี                                                         2,000    บาท
*  ราคานี้ไม่รวมค่าปิดงบและค่าตรวจสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิก                                                     400    บาท
หนังสือรับรอง                                                                  120    บาท
ค่าทนาย                                                                        500    บาท
ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์                                                          500    บาท
ค่าธรรมเนียมชำระบัญชี                                                         400    บาท

 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com