บริการของเรา

บริษัท บริษัท เอ.ดับบลิว.เอ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ วีซ่า จำกัด  เปิดให้บริการงานด้านบริการรับทำบัญชี  จดทะเบียนธุรกิจ ตรวจสอบบัญชี จัดทำวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน   

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภายใน 3 วัน

บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ภายใน 3 วัน

บริการรับทำบัญชี จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30, และ ประกันสังคม ยื่นแบบ ภงด.50 และ สบช.3

บริการปิดงบสิ้นปี สำหรับลูกค้าที่ยื่นภาษีรายเดือนเอง

ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริการจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี

บริการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราบริษัท

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนปลงวัตุประสงค์บริษัท

จดทะเบียนย้ายสถานประกอบการ ย้ายที่อยู่บริษัท ย้ายออฟฟิศ

บริการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

การจดทะเบียนเพื่อเพิ่มทุน / ลดทุนนั้นบริษัทจะต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษ

บริการรับทำวีซ่าให้ต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย

บริการจัดทำใบอนุญาตทำงาน   Workpermit

Powered by MakeWebEasy.com