บริการปิดงบสิ้นปี

411 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริการปิดงบสิ้นปี

บริการปิดงบสิ้นปี

ให้บริการปิดงบสิ้นปี สำหรับท่านที่ยื่นแบบรายเดือนแล้วซึ่งทางเราจะจัดทำให้ดังนี้
-       ตรวจสอบแบบภาษีภงด.1 ,3 53 ,ภพ.30 และแบบประกันสังคมที่นำส่ง ถูกต้องหรือไม่
-       จัดทำงบการเงินรายปี
-       ยื่นงบที่กระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร
-       กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
-       จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ / คำนวณค่าเสื่อมราคา
-       ลงลายมือชื่อเป็นผู้จัดทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี

จัดทำรายงานส่งให้ลูกค้าดังนี้

-       จัดทำงบการเงิน
-       จัดทำบัญชีแยกประเภท
-       จัดทำสมุดรายวันทั่วไป
-       รายงานทะเบียนสินทรัพย์ของบริษัท

อัตราค่าบริการ

ตามจำนวนเอกสารและความยากง่ายของกิจการ

Powered by MakeWebEasy.com