จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

454 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

              การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นเกิดจากการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงที่จะทำการค้าร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะแบ่งผลกำไรกัน โดยเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทำการตกลงกันแล้วก็จะทำเรื่องยื่น ขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนต่อนายทะเบียน ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนเหมือนกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดังนี้คือ
จองชื่อ

              จองชื่อมีวิธีการจองได้สองวิธีคือ
1.           เขียนแบบฟอร์มใบจองชื่อสองใบแล้วไปยื่นกับนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.           จองชื่อผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งการจองโดยวิธีต้องเป็นชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นภายในบริษัทเท่านั้นหากใช้ชื่อบุคคลนอกไม่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ 
จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

หลังจากที่เราได้ใบจองชื่อมาแล้วก็จัดทำเอกสารในการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนซึ่งทำได้สองวิธีเหมือนกับการจองชื่อคือจัดทำเอกสารแล้วไปยื่นจดกับนายทะเบียนได้เลย และอีกวิธีคือจดผ่านอินเตอร์เน็ตโดยเข้าไปจดที่ http://www.dbd.go.th/  แล้วเลือกจดทะเบียนนิติบุคคล


จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หากผู้ประกอบการท่านใดประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ยื่นเรื่องจดได้ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนอื่นเหมือนกันคือ
1.  ยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรโดยเตรียมแบบ ภพ.01 และเอกสารหลักฐานไปยื่นที่สรรพากรพื้นที่
2.  จดผ่านอินเตอร์เน็ตเจ้าที่หน้าสรรพากรจะเข้าไปตรวจที่สถานประกอบการจริงหลังจากยื่นเรื่องผ่านเน็ตอย่างน้อย 15 วันสามารถเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 
( เรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นตามกฎหมายไม่ได้บังคับให้เราต้องจดหากรายได้เรายังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท )         
หากท่านใดไม่มีเวลาสะดวกในการจัดทำเรื่องเองทางสำนักงานบัญชีเรามีบริการท่านตามอัตราค่าบริการดังนี้

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน                                           3,000      บาท
( อัตรานี้รวมค่าจดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าผ่านอินเตอร์เน็ต)
ค่าธรรมเนียม
ทุนจดทะเบียนแสนละ 100 แต่ไม่ต่ำกว่า                                          1,000     บาท
ใบทะเบียนสำคัญ                                                                    100     บาท
หนังสือรับรอง                                                                      200     บาท
ค่าคัดสำเนาเอกสารหน้าละ                                                             50     บาท
ทนายความ                                                                          500     บาท
ตรายางเริ่มต้น                                                                      300     บาท

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com